Mittwoch, 28. Januar 2015

Wienerisches Amerikanisch

Neulich in der Wiener Innenstadt:


Welkomm, Welkomm!

Ei hob ju hed e neis fleit tu austria. Yes, plihs, komm owa hiar. Senks. So, dis ist de Stephansdom. De Stephansdom is won of de oldesd bildings in wienna. It wos bild in wontausndwonhandretsörtiseven. Batt de dom is not komplitet jett. De konstraktschon hed tubi stoppd in fifftenelewn bekos off mani-schortetsch. Well end iff ju luk owa hiar, ju ken si de wondafull Kärntner Strasse. It is weri femos es e schopping mol. Jes so wi will dreiff wis de metro tu de Schwedenplatz, dis is enadda gred ples in wienna. – Geh, Koarl, hoist ma an Foahschein? –
So, dis is wot wi kol e Käsekrainer. E Käsekrainer is e big sosetsch wis tschihs init. Wi put it intu e breed, mostli intu e Hotdog-Breed. Te tüpikal wieness leiks to putt ketschapp and mastat init. So wi itit in won hend end de odda ken be jusd foa enising els. Gred, isnditt? Es ju ken si, austria is e wondafull ples foa ewaribadi. Wi ah open, freindli end we alwes hef the Wiener Schmäh – haha –  Jes ju no. 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen